Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ASAO ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASAO ASA FINANCE d.d. Sarajevo 66.6667 66.6667 VLASNIČKI Print
ASAO BOSNA RE d.d. SARAJEVO 20.0000 20.0000 VLASNIČKI Print
ASAO ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo 13.3333 13.3333 VLASNIČKI Print