Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
APRT AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL d.d. Tešanj - u stečaju 9.septembra bb, 74260, TEŠANJ 45

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
APRT PILAV HAMZA 60.3962 60.3962 VLASNIČKI Print
APRT HAFIZOVIĆ SEAD 6.8085 6.8085 VLASNIČKI Print
APRT ITT INGRAP TEŠANJ 6.6764 6.6764 VLASNIČKI Print
APRT ALIĆ RASEMA 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT DURMIĆ ESMIR 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT HALILOVIĆ EDIN 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT HALILOVIĆ FADIL 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT HALILOVIĆ FIKRET 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT HUKIĆ MEHMED 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print
APRT JUSUFOVIĆ OMER 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Print