Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
APFM APRO-FLORAMI d.d. Mostar Dr. Ante Starčevića 77, 88000, MOSTAR 17

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
APFM GRGIĆ DIJANA 24.6405 24.6405 VLASNIČKI Print
APFM TOMIĆ MATE 22.2248 22.2248 VLASNIČKI Print
APFM GAGRO RAFAEL 20.8507 20.8507 VLASNIČKI Print
APFM BEĆIRAGIĆ SANEL 20.1279 20.1279 VLASNIČKI Print
APFM TOMIĆ DAVOR 11.1800 11.1800 VLASNIČKI Print
APFM BAGO MARIJO 0.2193 0.2193 VLASNIČKI Print
APFM KARLOVIĆ ZORAN 0.2020 0.2020 VLASNIČKI Print
APFM LUKIĆ ANKA 0.1846 0.1846 VLASNIČKI Print
APFM EREŠ PETAR 0.1140 0.1140 VLASNIČKI Print
APFM ĆAVAR ZLATA 0.1073 0.1073 VLASNIČKI Print