Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AMHS AUTOMEHANIKA DD SARAJEVO - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 140

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMHS BUNJO JASMINA 72.2478 72.2478 VLASNIČKI Print
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar 7.0022 7.0022 VLASNIČKI Print
AMHS ČOLAK KARLO 5.0800 5.0800 VLASNIČKI Print
AMHS SADIKOVIĆ ESAD 1.7602 1.7602 VLASNIČKI Print
AMHS LIHOVAC ERMIN 1.4265 1.4265 VLASNIČKI Print
AMHS ĆUBELA BILJANA 0.8869 0.8869 VLASNIČKI Print
AMHS HADŽIĆ ALMEDINA 0.5561 0.5561 VLASNIČKI Print
AMHS HRBAT MESUD 0.3199 0.3199 VLASNIČKI Print
AMHS SEVER ZLATKO 0.2677 0.2677 VLASNIČKI Print
AMHS ČANGALOVIĆ NEDELJKO 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Print