Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ALUM Aluminij d.d. Mostar Baćevići bb, 88000, MOSTAR 2276

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALUM FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 43.9998 43.9998 VLASNIČKI Print
ALUM VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 12.0004 12.0004 VLASNIČKI Print
ALUM JAHIĆ MEHMED 2.0825 2.0825 VLASNIČKI Print
ALUM OIF LILIUM GLOBAL 0.3682 0.3682 VLASNIČKI Print
ALUM BATINIĆ BERISLAV 0.1378 0.1378 VLASNIČKI Print
ALUM BRAJKOVIĆ MIJO-KRUNO 0.1115 0.1115 VLASNIČKI Print
ALUM ANIĆ SAMIR 0.0873 0.0873 VLASNIČKI Print
ALUM BOŽIĆ VLADIMIR 0.0842 0.0842 VLASNIČKI Print
ALUM BRADVICA IVO 0.0821 0.0821 VLASNIČKI Print
ALUM GALIĆ MLADEN 0.0747 0.0747 VLASNIČKI Print