Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ALSB ALTRA d.d. ŠIROKI BRIJEG Fra Didaka Buntića 77, 88220, ŠIROKI BRIJEG 8

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALSB TRC TEHNIČKO REMONTNI CENTAR D.O.O. 89.0189 89.0189 VLASNIČKI Print
ALSB CENTRAL FAKTOR d.o.o. 4.5922 4.5922 VLASNIČKI Print
ALSB DOTER d.o.o. 4.5113 4.5113 VLASNIČKI Print
ALSB STANKOVIĆ VLADISLAV 0.6385 0.6385 VLASNIČKI Print
ALSB ČULJAK BLAGO 0.3898 0.3898 VLASNIČKI Print
ALSB MUSA JOZO 0.3682 0.3682 VLASNIČKI Print
ALSB ZADRO VINKO 0.2729 0.2729 VLASNIČKI Print
ALSB GRGURIĆ PAVO 0.2083 0.2083 VLASNIČKI Print