Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
AKVK Agrokomerc d.d. Velika Kladuša - u stečaju Trg Ahmeta Mržljaka 1, 77230, VELIKA KLADUŠA 7268

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AKVK FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 90.3300 90.3300 VLASNIČKI Print
AKVK DŽIGAL ALIJA 0.0283 0.0283 VLASNIČKI Print
AKVK MUŠEDINOVIĆ SENIJA 0.0174 0.0174 VLASNIČKI Print
AKVK MURATOVIĆ MEHMEDALIJA 0.0168 0.0168 VLASNIČKI Print
AKVK ČOVIĆ RAMO 0.0113 0.0113 VLASNIČKI Print
AKVK STEVIĆ RAJKO 0.0075 0.0075 VLASNIČKI Print
AKVK ABDIĆ HASAN 0.0068 0.0068 VLASNIČKI Print
AKVK MUJIĆ IBRAHIM 0.0068 0.0068 VLASNIČKI Print
AKVK VALENTIĆ DRAGAN 0.0063 0.0063 VLASNIČKI Print
AKVK TABAKOVIC LJILJANA 0.0061 0.0061 VLASNIČKI Print