VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš) Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
ZTPMR ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ZPDHR ŽITOPRERADA d.d. Bihać u stečaju Emitent | Top deset | Značajni%
ZGPZRK2 ŽGP ZENICA d.d. Zenica Emitent | Top deset | Značajni%
ZEILRK2 Željezara "Ilijaš" d.d. Ilijaš Emitent | Top deset | Značajni%
ZVJZRK2 ZVIJEZDA GDD SA P.O. VISOKO Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 1 od 124

Novosti

17.6.2019

Završena ponuda za preuzimanje Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Oznaka emitenta RFSN, ponudilac Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, oznaka vrijednosnog papira RFSNR, iznos ponuđene cijene (u KM) 439,00 ukupan broj deponovanih vrijednosnih papira količine 10. Datum završetka ponude za preuzimanje 17.06.2019.

17.6.2019


Vlasnik vrijednosnih papira Sberbank BH d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta KVALITET DD BUGOJNO, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica dionica s pravom glasa.

Vlasnik vrijednosnih papira TELALOVIĆ ALEN sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta IGO KUPRES DD KUPRES, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

13.6.2019

Dana 13.06.2019. godine izvršena je promjena adrese emitenta ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo. Nova adresa je: Kulovića 4, Sarajevo.

12.6.2019

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, dana 12.06.2019. godine, izvršio upis u sistem registracije obveznice Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu stare devizne štednje- jedanaesta emisija, kako slijedi:

  • oznake FBIHKS1, ISIN broja: BAFBIHKS1008, količine 12.000.004, nominalne vrijednosti 1,00 KM, datum emisije 31.03.2019. godine, rok dospijeća 30.09.2019. godine, kamatne stope 2,5 %.

  • oznake FBIHKT1, ISIN broja: BAFBIHKT1007, količine 1.873.605, nominalne vrijednosti 1,00 KM, datum emisije 31.03.2019. godine, rok dospijeća 30.09.2020. godine, kamatne stope 2,5 %.

  • 12.6.2019


    Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta IGMAN d.d. Konjic, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica dionica s pravom glasa.

    Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta IGMAN d.d. Konjic, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.