VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš) Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:


Novosti

18.7.2019

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 18.07.2019.godine, izvršio:

 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHT66, ISIN broja: BAFBIHT66007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 2000, nominalne vrijednosti 10000,00 KM.

  15.7.2019

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.7.2019.godine, izvršio:
 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake BJLSRK3, ISIN broja: BABJLSRK3003, emitenta BJELAŠNICA DD HADŽIĆI, količine 150.311, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,28 KM.

  15.7.2019

  Vlasnik vrijednosnih papira UniCredit Bank d.d. Mostar sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta VELEFARMACIJA DD SARAJEVO, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi od 5% do 10% dionica s pravom glasa.

  12.7.2019

  Dana 12.07.2019. godine izvršena je promjena adrese emitenta KONJICTRANS d.d. Konjic. Nova adresa je: Ovčari bb, Konjic.

  11.7.2019

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta, Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
 • oznake FBIHK25A, ISIN broja: BAFBIHK25A01, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 30.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 10.07.2019. godine, kamatne stope 0,80%.