VAŽNO! OBAVJEŠTENJE manjinskim dioničarima


Obavještavamo manjinske dioničare koji nisu isplaćeni u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara, da spiskove sa imenima vlasnika kod pojedinih emitenata, mogu pronaći na sljedećim linkovima:

Kako bi vam mogli doznačili novčana sredstva koja vam pripadaju po osnovu prijenosa dionica manjinskih dioničara potrebno je da dostavite: Fotokopiju identifikacionog dokumenta (CIPS lična karta ili pasoš) Potvrdu ovjerenu od banke iz BiH o bankovnom računu vlasnika Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Maršala Tita 62/II,71000 Sarajevo Za eventualne nejasnoće i pitanja možete nas kontaktirati putem telefona broj: 033/279-152 i 279-154 ili elektronskom poštom na adresu: info@rvp.ba.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:

Vrijednosni papir Naziv emitenta
BITMR Bitumenka d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
BJLSRK3 BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI Emitent | Top deset | Značajni%
BKVVRK1 BIOKOVO d.d. Vogošća Emitent | Top deset | Značajni%
BMCDRK2 BAMCARD d.d. Sarajevo Emitent | Top deset | Značajni%
BMESR BIMES DD BIHAĆ Emitent | Top deset | Značajni%
Stranica 10 od 122

Novosti

11.12.2019

Vlasnik vrijednosnih papira HAŠIMBEGOVIĆ NERMIN sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.d. KONJIC, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

10.12.2019

Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "FORTUNA FOND" d.d. sa ranijim učešćem u vlasništvu od 5% do 10% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta HUT ADUNA D.D. BIHAĆ, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

6.12.2019

Na osnovu čl. 11. i 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH» br. 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa čl. 263. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15), i čl. 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11), i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-66-10969/19 od 21.11.2019. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e
K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

Detalji

5.12.2019

Vlasnik vrijednosnih papira Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta ŠIPAD KOMERC d.d. Sarajevo, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi od 10% do 20% dionica s pravom glasa.

4.12.2019

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta, Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
  • oznake FBIHK29A, ISIN broja: BAFBIHK29A07, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 40.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 04.12.2019. godine, kamatne stope 0,05%.